Realizēts

Projekti, kurus esam izstrādājušo un, kuros esam piedalījušies, kuri realizēti / apskatāmi dabā.

Dzīvojamā ēka ar pirts ēku Mārupē
Projektēšanas darbu apjoms: Dz.ēka 365m2 / Pirts ēka 88m2 / Teritorija: 0.178ha – 1780m2
Veicamie darbi:
Būvprojekts Minimāljā sastāvā (MBP);
Būvprojekts (BP);
Interjera dizaina projekts (INT).

Site Language »