Share

Filmēšana un Fotogrāfēšana

DIGITĀLO DATU IEGUVE
Filmēšana
Fotografēšana
Teritorija un objektu apsekošana ar Dron bezpilota lidaparātu
Digitālo datu ieguves izmaksas tiek aprēķinātas katram projektam individuāli