Viensētas “Jaunrudāji” teritorijas attīstības projekts

Darbu izpilde: Būvprojekta izstrāde viensētas “Jaunrudāji” teritorijas attīstībai paredzot dzīvojamās ēkas un pagraba ēkas pārbūvi, saimniecības ēkas, pirts ēkas un palīgēkas jaunu izbūvi.

Pasūtītājs: Privātpersona
Valsts: Latvija

Būvprojekta vadītājs: Aigars Blažēvics
Teritorijas risinājumi: InDizains | Ilvins Uzors
Arhitektūras risinājumi: InDizains | Ilvins Uzors
Būvkonstrukciju risnājumi: SIA “IV Projekts”
Labiekārtojums: InDizains | Ilvins Uzors
Inženiertīklu risinājumi: Māris Vītoliņš (EL.ELT), Iveta Gramova (UK.UKT), Aleksandrs Gradinarovs (EFF),
3D Vizualizācijas: InDizains | Ilvins Uzors
Būvdarbu veicējs: Privāts uzņēmums