Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu

Darbu izpilde: 3D Vizualizāciju un 3D animācijas – video prezentācijas izstrāde “Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz Kundziņsalu”, projektam.

Pasūtītājs: SIA “VVV Architecture”
Valsts: Latvija

Būvniecības ierosinātājs: Rīgas Brīvostas pārvalde
Būvprojekta izstrādātājs: Personu apvineība “OCT” – A/s “LNK Industries”, ceļu būves firma SIA “BINDERS”, SIA “Tilts”
Arhitektoniskie risinājumi: SIA “VVV Architecture”, SIA “Vektors T”
3D Vizualizācijas: InDizains | Ilvins Uzors / Pjotrs Morozvos
3D Animācija: InDizains | Ilvins Uzors / Pjotrs Morozvos