Gājēju celiņš Smiltenē

Darbu izpilde: Gājēju celiņa Smiltenē labiekārtojuma koncepta un 3D vizualizāciju izstrāde

Pasūtītājs: SIA “Tiltprojekts”
Web: http://www.tiltprojekts.lv/
Valsts: Latvija

Labiekārtojuma risinājumi: InDizains | Ilvins Uzors
3D Vizualizācijas: InDizains | Ilvins Uzors / Edgars Svētiņš