• PROJEKTĒŠANA
  • INTERJERA DIZAINS
  • 3D VIZUALIZĀCIJAS
  • 3D ANIMĀCIJAS

PROJEKTĒŠANA | INTERJERA DIZAINS | 3D VIZUALIZĀCIJAS | 3D ANIMĀCIJAS

IENĀKT
InDizains_Logo_2019_large_2_black

MĒS

ESAM CILVĒKU APVIENĪBA, KURI NODARBOJAS AR VISA VEIDA PROJEKTĒŠANAS UN ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMIEM. VEICAM 3D VIZUALIZĀCIJU UN 3D ANIMĀCIJU IZSTRĀDI, KĀ ARĪ JEBKURAS SAREŽĢĪTĪBAS 3D MODELĒŠANAS DARBUS.

BŪVPROJEKTI

BŪVPROJEKTI MINIMĀLAJĀ SASTĀVĀ

APLIECINĀJUMA KARTES

ĒKU FASĀŽU ATJAUNOŠANA

REKONSTRUKCIJAS UN RENOVĀCIJAS

INTERJERA DIZAINA PROJEKTI

TEHNISKIE RASĒJUMI

TERITORIJU APZAĻUMOŠANAS PROJEKTI

LABIEKĀRTOJUMA PROJEKTI

3D VIZUALIZĀCIJAS

3D ANIMĀCIJAS

3D MODELĒŠANA

FOTOMONTĀŽAS

DRON TERITORIJU FILMĒŠANA

IEKŠTELPU REMONTA DARBI

VISPĀRĒJIE BŪVDARBI

VIZUĀLĀS REKLĀMAS PROJEKTI

TIRDZNIECĪBAS VIETU VIZUĀLĀ RISINĀJUMA PROJEKTI

3D VIZUALIZĀCIJAS IZCENOJUMI / CENAS

INTERJERS

3D INTERJERA VIZUALIZĀCIJAS TELPĀM LĪDZ 40M2
IZMAKSAS
3D modelēšana: 50 EUR
Renderēšana: 10 EUR par bildi / skatu
Korekcijas : 5 EUR par bildi / skatu

3D INTERJERA VIZUALIZĀCIJAS TELPĀM 40 – 60M2
IZMAKSAS
3D modelēšana: 100 EUR
Renderēšana: 10 EUR par bildi / skatu
Korekcijas : 5 EUR par bildi / skatu

3D INTERJERA VIZUALIZĀCIJAS TELPĀM 60 – 80M2
IZMAKSAS
3D modelēšana: 150 EUR
Renderēšana: 10 EUR par bildi / skatu
Korekcijas : 5 EUR par bildi / skatu

3D INTERJERA VIZUALIZĀCIJAS TELPĀM 80-100M2
IZMAKSAS
3D modelēšana: 250 EUR
Renderēšana: 10 EUR par bildi / skatu
Korekcijas : 5 EUR par bildi / skatu

EKTERJERS

3D EKSTERJERA VIZUALIZĀCIJAS ĒKĀM LĪDZ 40M2
IZMAKSAS
3D modelēšana: 50 EUR
3D labiekārtojums: 100 EUR
Renderēšana: 10 EUR par bildi / skatu
Fotomontāža: 20 EUR par bildi / skatu
Korekcijas : 5 EUR par bildi / skatu

3D EKSTERJERA VIZUALIZĀCIJAS ĒKĀM 40 – 60M2
IZMAKSAS
3D modelēšana: 100 EUR
3D labiekārtojums: 100 EUR
Renderēšana: 10 EUR par bildi / skatu
Fotomontāža: 20 EUR par bildi / skatu
Korekcijas : 5 EUR par bildi / skatu

3D EKSTERJERA VIZUALIZĀCIJAS ĒKĀM 60 – 80M2
IZMAKSAS
3D modelēšana: 150 EUR
3D labiekārtojums: 100 EUR
Renderēšana: 10 EUR par bildi / skatu
Fotomontāža: 20 EUR par bildi / skatu
Korekcijas : 5 EUR par bildi / skatu

3D EKSTERJERA VIZUALIZĀCIJAS ĒKĀM 80-100M2
IZMAKSAS
3D modelēšana: 250 EUR
3D labiekārtojums: 100 EUR
Renderēšana: 10 EUR par bildi / skatu
Fotomontāža: 20 EUR par bildi / skatu
Korekcijas : 5 EUR par bildi / skatu

INDUSTRIĀLĀS ĒKAS / LIELA IZMĒRA TERITORIJAS / OBJEKTI PRIEKŠMETI

3D VIZUALIZĀCIJAS ANGĀRIEM
IZMAKSAS
3D modelēšana: 0.5 EUR/M2
3D labiekārtojums: 100 EUR
Renderēšana: 10 EUR par bildi / skatu
Fotomontāža: 20 EUR par bildi / skatu
Korekcijas : 5 EUR par bildi / skatu

3D VIZUALIZĀCIJAS OBJEKTIEM / PRIEKŠMETIEM
IZMAKSAS
3D modelēšana: no 30 EUR gab.
Renderēšana: 10 EUR par bildi / skatu
Korekcijas : 5 EUR par bildi / skatu

TERITORIJU FILMĒŠANA AR DRON BEZPILOTA LIDAPARĀTU
IZMAKSAS: 150 EUR + PVN
VIDEO MATERIĀLS: 15 MIN.

PROJEKTĒŠANAS IZCENOJUMI / CENAS

BŪVPROJEKTS MINIMĀLAJĀ SASTĀVĀ (MBP) / BŪVPROJEKTS (BP)
Projektu izstrādes izcenojumu procentuālais izmaksu koeficents tiek rēķināts no vidējām tirgus būvniecības izmaksām (BI) par m2 Latvijā

PRIVĀTMĀJAS
BI – 800 EUR/M2
MBP – 1%
BP – 5%

PUBLISKAS ĒKAS
BI – 800 EUR/M2
MBP – 1%
BP – 5%

INDUSTRIĀLĀS ĒKAS
BI – 600 EUR/M2
MBP – 1%
BP – 5%

PALĪGĒKAS
BI – 600 EUR/M2
MBP – 1%
BP – 5%

Piemēram: Ja nepieciešams aprēķināt projektēšanas izmaksas 150m2 privātmājai, tad:
Būvniecības kopējās izmaksas (BI)
150m2 x 800 EUR = 120 000 EUR

Būvprojekta minimālajā sastāvā (MBP) izmaksas
120 000 EUR  x 0.01 = 1200 EUR

Būvprojekta (BP) izmaksas
120 000 EUR x 0.05 = 6000 EUR

*Pilna būvprojekta izmaksās netiek iekļautas ārējo inženiertīklu projektēšanas izmaksas.
*Esošajam cenu aprēķinam ir informatīva nozīme un, lai projektēšanas izcenojumus aprēķinātu precīzi, lūdzam sazināties ar mūsu projektēšanas grupu.

TELPU - FASĀŽU ATJAUNOŠANA / PĀRBŪVE / REKONSTRUKCIJA

APLIECINĀJUMA KARTES, ĒKAS FASĀŽU ATJAUNOŠANAS KARTES, TELPU REKONSTRUKCIJA

TELPU VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA
3.00 EUR /M2

TELPU REKONSTRUKCIJA – PĀRBŪVE
6.00 EUR /M2

INTERJERA PROJEKTS / INTERJERA PROJEKTĒŠANA

TELPU UZMĒRĪŠANA
1.00 EUR /M2

TELPU NOFORMĒJUMA KONCEPTA IZSTRĀDE
6.00 EUR /M2

TEHNISKO RASĒJUMU IZSTRĀDE
5.00 EUR /M2

3D KURSI / APMĀCĪBAS UN PROGRAMMATŪRA

3D grafiskajā jomā proffesionāli darbojamies jau vārāk kā 10 gadu.

Un šobrīd piedāvājm ikvienam interesentam:
1. Apmācībības 3D grafgiskās apstrādes programmā Blender 2.80 arhitektiem un interjera dizaineriem.
2. Apmācības bērniem un jauniešiem, kuri vēlas apgūt programmu Blender 2.80
3. Uzņēmumiem, kuri jau strādā ar Blender 2.80 piedāvājam sinhronizāciju ar mūsu 3D modeļu un materiālu datu bāzi, kurā šobrīd ir vairāk kā 3000 dažādu materiālu un 3D modeļu.
 
Šī programma Blender 2.80 ir specīgs rīks, kurš ļaus īstenot jebkuru ieceroto ideju 3D formātā.
 
Interjera 3D vizualizācijas, Interjera fotomontāžas, Exterjera 3D vizualizācijas, Eksterjera fotomontāžas, 3D animācija, 3D labiekārtojuma projekti un to vizualizēšana, jebkāda veida prezentāciju izveide, Apgaismojuma vizualizācijas.
 
To visu un vēl vairāk var paveikt ar spēcīgu datu apstrādes programmu Blender 2.80 (Open Source)
 
Nav nepieciešama licenzes maksa, jo 3D grafisko datu apstrādes programma Blender 2.80 ir atvērtā koda programma, kuru var izmantot jbkādiem mērķiem, tai skaitā komerciāliem.
 
Sīkāka informācija ir atrodama mūsu pārstāvētajā mājas lapā BLENDFAB, kura ir izveidota, lai ikvienam interesentam, kurš darbojās Blender 2.80 vai 2.79 programmā būtu pieejami kvalitātīvi materiāli un 3D modeļi darbam 3D vidē.
 
www.indizains.lv

www.blendfab.com

PORTFOLIO

KONTAKTI

I N D I Z A I N S
ARHITEKTŪRA | PROJEKTĒŠANA | INTERJERA DIZAINS | 3D VIZUALIZĀCIJAS | 3D ANIMĀCIJAS

SIA “INDIZAINS”
Reg. nr. 40103734571
PVN. Reg.nr. LV40103734571
Būvkom.reg.nr. 13817
Adrese jurid. Mežciema iela 8-7, Rīga, LV-1079
Adrese biroja: Ādažu iela 10, Rīga, Vidzemes priekšpilsēta, LV-1024

A/s Swedbank
Swiftkods:HABALV22
Konts: LV04HABA0551037608979

www.indizains.lv
info@indizains.lv
indizainsteam@gmail.com

ILVINS UZORS
ARHITEKTŪRA / INTERJERA DIZAINS / 3D GRAFIKA
+371 2 754 70 79
ilvins@indizains.lv

DACE KĻAVA
BIROJA VADĪTĀJA / 3D GRAFIKA
+371 2 847 06 48
dace@indizains.lv

PJOTRS MOROZOVS
3D GRAFIKA / TEHNISKIE RASĒJUMI
+371 2 975 93 59
pjotrs@indizains.lv

InDizains_Logo_2019_large_2_black
LatviaEnglish