PROJEKTĒŠANAS DARBU IZMAKSAS

INTERJERA DIZAINA PROJEKTĒŠANA

Telpu uzmērīšana
Esošās vietas / objekta vizuāla apsekošana – uzmērīšana: 1 EUR / m2

Interjera dizaina koncepts
Interjera dizaina noformējuma idejas / koncepta izstrāde: 6 EUR / m2

Tehniskie rasējumi
Interjera dizaina projekta tehnisko / būvniecībai paredzēto rasējumu izstrāde: 5 EUR / m2

ARHITEKTŪRAS PROJEKTĒŠANA

Teritoriju izpētes / Attīstības vīzijas
Teritorijas apbūves noteikumu izpēte / apkopošana un piemērotākā apbūves risinājuma izstrāde: sākot no 150 EUR

Skiču / Metu projekti
Ēkas plāna un teritorijas skice: sākot no 150 EUR

Telpu vienkāršota atjaunošana
Apliecinājuma kartes: sākot no 3 EUR / m2

Telpu / ēku pārbūve – rekonstrukcija
Telpu ēku pārbūves projekts: sākot no 6 EUR / m2

Būvprojekts Minimālajā Sastāvā (MBP)
Privātmājas: 1% no BI*
Publiskas ēkas: 1% no BI*
Industriālas celtnes: 1% no BI*
Tehniskas būves / angāri: 1% no BI*

Būvprojekts Pilnā Sastāvā (BP)
Privātmājas: 5% no BI*
Publiskas ēkas: 5% no BI*
Industriālas celtnes: 5% no BI*
Tehniskas būves / angāri: 5% no BI*

CITI PROJEKTĒŠANAS PAKALPOJUMI

Inženiertīkli
EL (elektriskie tīkli iekšējie) – 3 EUR m2
ELT (elektriskie tīkli ārējie) – 5 EUR m2
ŪK (ūdens un kan. tīkli iekšējie) – 3 EUR m2
ŪKT (ūdens un kan. tīkli ārējie) – 5 EUR m2
G (gāzes tīkli iekšējie) – 3 EUR m2
GT (gāzes tīkli ārējie) – 5 EUR m2
AVK (apkure, vēdiāšana, telpu kondicionēšana) – 5 EUR m2
ESS (vājstrāvas un elektro sakaru tīkli) – 5 EUR m2

Apsekojumi / Atzinumi
Ēku Inženiertihniskā apsekošana: 5 EUR / m2
Zemes Topogrāfiskā izpēte (Topogrāfija): sākot no 300 EUR
Zemes Ģeoloģiskā izpēte (Ģeoloģija): sākot no 300 EUR
Ēku Energo Effektivitātes sertifikāts: sākot no 150 EUR
Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP): sākot no 70 EUR

PAPILDUS PAKALPOJUMI

Objektu apsekošana / Monitorings
Teritoriju apsekošana ar DRON bezpilota lidaparātu: 150 EUR
Būvniecības procesu monitorings / uzraudzīšana: cena pēc vienošanās

Visas izmaksas norādītas EUR bez PVN.
*Būvprojektu izstrādes izmaksas tiek aprēķinātas kā procentuāls lielums no vidējām ēku būvniecības izmaksām (BI) Latvijā, kuras tiek pieņemtas: Privātmāja – 800 EUR / m2 | Publiska ēka – 800 EUR / m2 | Industriāla celtne – 600 EUR / m2 | Tehniska celtne / angārs – 600 EUR / m2

Site Language »