BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE LATVIJĀ | NODERĪGI ZINĀT

Ņemot vērā to, ka vairāk kā 10 gadus strādājam ēku projektēšanas nozarē nolēmām uzrakstīt dažus faktus, kurus būs vērtīgi zināt tiem, kuri plāno savas ēkas būvēšanu, grib pasūtīt būvprojektu, meklē labākos risinājumus u.t.t. Jautājumi un Atbildes!

1.Kāda tipa / veida ēkas ir vieglāk uzprojektēt?
Nav nekādas starpības kādai ēkai Jūs nolemsiet pasūtīt / izstrādāt būvprojektu. Ēku projektēšanas process nebūs sarežģītāks kādā konkrētā situācijā un vieglāks citā gadījumā.

2.Kura tipa / veida ēkas ir vieglāk pielāgojamas dažādiem risinājumiem, vieglāk tajās ieviest izmaiņas?
Ēku tipam un veidam nav nozīmes. Jebkuru ēku var pārveidot un pielāgot ikvienai vēlmei, ikvienai situācijai. Tikai jāatcerās, ka visam jābūt saskaņā ar LR likumdošanā noteiktajām normām, konkrētā reģiona apbūves noteikumiem un LBN (Latvijas Būvnormatīvs).

3.Bieži ir dzirdēts, ka ir ēku grupas, kurām nevajag Būvprojektu?
Visu grupu ēkām būs nepieciešama būvprojekta dokumentācijas izstrāde, arhitekta apstiprinājums un saskaņošana BIS sistēmā.

4.Vai izvēlēties jau gatavu risinājumu un to pielāgot savām ajadzībām vai sākt visu no baltas lapas?
Vai vispār ir iespējams izēlēties gatavu risinājumu? Ja izvēlēto risinājumu sākat mainīt, tad nav jau nekādas atšķirības, kā sākt no baltas lapas.

Saprotiet, ja kāds kaut kur, kaut ko ir uzzīmējis un Jūs, tikai sev zināmu iemeslu pēc tas uzrunā,  nenozīmē, ka tagad projekts jau ir gatavs un lielākā daļa darbu izdarīta, pat ja Jūs izvēlēsieties kādu konkrētu risinājumu.

5.Šobrīd ļoti izplatīti ir piedāvāt “gatavus” ēku projektus. Vai tas kaut kādā veidā samazina izmaksas un paātrina būvprojektēšanas procesu?
Tas nekādā veidā nesamazina projektēšanas izmaksas un nepaātrina būvprojektēšanas procesu. Saprotiet pareizi, ka termins “Gatavs projekts” var tikt attiecināms tikai uz tādu būvprojekta dokumentāciju, kuru Jūs saņemot varat uzsākt būvniecības darbus. Citādi nekas nevar būt gatavs, runājot par ēkas būvprojektu, kamēr tas nav izstrādāts pilnā sastāvā, saskaņots un apstiprināts LR noteiktajā būvprojektu dokumentācijas saskaņošanas kārtībā, BIS sistēmā.

Jūs varat izvēlēties sev vēlamo ēkas izskatu un iespējamo plānojumu, protams, bet tā būs tikai bāze ar kuru varēs sākt būvprojekta izstrādi.

6.Vai ir vērts izvēlēties Tipveida projektu?
Tipveida projekts? 🙂 Mūsu skatījumā nav tādu tipveida projektu, jo katra situācija ir atšķirīga un individuāla. Pielietojamo projektēšanas principu, būvniecības materiālu un konstruktīvo risinājumu izvēle var būt līdziga. Ēkas izskats var būt tipisks (bieži sastopams), bet tādu tipveida projektu nav.

7.Kāda firma mums piedāvāja Gatavu projektu – tipveida projektu ar AR (arhitketūras) un BK (būkonstrukciju) daļām ar visiem parakstiem.
Arhitektūras un Būvkonstrukciju daļas ir tikai 2/3 no visa būvprojekta dokumentācijas.
Arhitekta un Būkonstruktora paraksts nav viņu apstiprinājums BIS sistēmā.
Jūs varat saņemt jebkādu daudzumu ēkas projekta eksemplāru ar jebkādiem parakstiem, bet kamēr vien būvprojekts nebūs noformēts elektroniskā formātā un saskaņots / apstiprināts no visu iesaistīto speciālistu puses BIS sistēmā un pēc tam saņemts apstiprinājums no konkrētā reģiona būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi, tikmēr to nevar saukt par “Gatavu projektu”.

8.Kāda būvprojekta dokumentācija nepieciešams, lai uzsāktu ēkas būvniecību? Kad var uzsākt ēkas būvniecību?
Ēkas būvniecību Jūs varēsiet uzsākt tikai tad, kad būsiet saņēmuši aptiprinājumu BIS sistēmā par izstrādātā būvprojekta atbilstību visām LR likumdošanā noteiktajām prasībām, to būs apstiprinājuši visi piesaistiītie speciālisti, būs saņemts apstiprinājums no konkrētā reģiona būvvaldes par projektēšanas nosacījumu izpildi un pēc tam arī saņemts apstiprinājums par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi.

Visa dokumentācija tiek kārtota / veidota elektroniski un apstiprināta ar elektroniskajiem parakstiem.

9.Kā man noskaidrot ēkas būvprojektēšanas izmaksas?
Pilna būvprojekta izstrādes izmaksas, parasti, sastāda 0.05 – 0.08% no ēkas būvniecības izmaksām. Protams, nav nekādu nosacījuma cenu amplitūdai un tā var mainīties, virzienā gan uz augšu, gan uz leju.

10.Kāds ir būvprojekta izstrādes termiņš?
Tas ir atkarīgs no katras konkrētās situācijas individuāli un projektēšanas darbu apjoma.

11.Būvprojekta izstrāde 2 mēnešu laikā vienstāvīgai dzīvojamajai ēkai 120m2 – vai to var realizēt?
Nē, norādītajā termiņā nebūs iespējams veikt tādas būvprojekta dokumentācijas izstrādi, kuru var saukt par pabeigtu projektu un, kura ļautu uzsākt būvniecības darbus.

12.Vai ir iespējams, ka kāds projektē labāk un kāds atkal ne tik labi?
Iespējams ir viss! 🙂 Bet runājot par labāku vai ne tik labu projektēšanu, tad kopumā ņemot visi jau projektē atbilstoši vieniem un tiem pašiem nosacījumiem, kuri ir uzrādīti LR likumdošanā par būvprojektu izstrādi, līdz ar to veidot kaut kādu klasifikāciju nav vajadzības.

Mēs teiktu, ka bieži vien ne tik labā projektēšana ir vairāk saistīta ar to, ka cilvēki nespēj viens otru sadzirdēt, nespēj vai nemāk viens otrā ieklausīties un nav ieinteresēti iedziļināties, un pievērst uzmanību detaļām, no kurām veidojās visa kopējā aina – būvprojekts.

Site Language »